نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

بازی را میتوان جدی ترین فعالیت، برای رشد خلاقیت دانست.کارل گروس روانشناس هلندی معتقد بود “وظیفه کودکان بازی کردن است.”

کودکان دارای نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزش ها به نسل های آینده باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا در سنین

بزرگسالی ممکن است بسیاری از استعدادهای بالقوه آنها رو به خاموشی رود.

تعلیم و تربیت از راه بازی وسیله ای بسیار موثر برای پرورش استعدادها و خلاقیتهای آنهاست.

چون بیشتر روانشناسان باور دارند که بازی ۷۰ درصد زندگی کودکان را تشکیل می دهد.

بقول شاعر “جامی”

ز جد گرچه  هزار  اعجوبه سازی

 نخندد  طبع کودک  جز به  بازی


کودکان رو به رشد هستند و سازنده فردای جامعه و زندگانی، آنها برای باروری توانمندی هایشان به زمینه مناسب و معلمان کارآزموده و

والدینی آگاه نیاز دارند تا آنها را به درستی راهنمایی و هدایت کنند.

این نکته بسیار با اهمیت است که والدین به خوبی درک کنند که چگونه از سازندگی و خلاقیت کودکان حفاظت کنند زیرا جوانه های ظریف

خلاقیت کودکان از بدو تولد نیاز به تشویق و هدایت دارد.

بازی برای کودکان، سرگرم کننده و سازنده است و به رشد شناختی و خلاقیت هایشان کمک می کنند. از طریق آن، کودکان از حواس خود

استفاده می‌کنند، در محیط جستجو می‌کنند، عواطف خود را پیدا می‌کنند، به تجربه اندوزی می پردازند، بر اطلاعات خود می افزایند،

احساسات و آرزوها، ناکامی ها و اضطراب هایشان را بیان می‌کنند و تلاش کودکان است برای کنار آمدن با محیط و درک دنیا.

سخنان دانشمندان و روانشناسان در مورد بازی کودکان

خواجه نصیرالدین طوسی بازی را بهترین وسیله برای یادگیری کودکان میدانند .

پیاژه بازی را وجهی از رشد طبیعی ذهن کودکان معرفی کرده است .

به عقیده فروبل بازی در دوران کودکی مانند نو برگهای درخت زندگی است که تمام وجود کودکان از طریق آن ها شکوفا می شود

و کودکان از طریق بازی ها می آموزند.

مونته سوری گفته است کودکان با بازی کردن از طریق آشنایی با خواص اشیا و کار با آنها به مهارت هایی دست می یابند.

 ادلر: هرگز نباید بازی ها را به عنوان روشی برای وقت کُشی نگاه کرد.

گالری اندرت اظهار می کند : بازی کردن برای کودکان مساوی است با صحبت کردن برای یک بزرگسال، بازی و اسباب بازی

کلمات کودکان هستند.

برخی از فواید بازی

بازی به کودکان فرصت می‌دهد تا به تقویت جنبه های جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی خود بپردازند.

و خلاقیت را تسهیل می کند زیرا به کودکان فرصت کشف ملاک های جدید و بهره گیری از تخیل را می دهد و

این دو بر خلاقیت آنها می افزایند.

عاملی برای آموزش اصول و قواعد زندگانی به کودکان است.

قدرت ابتکار کودکان را تحریک می کند .

راه رسیدن به هدف را به کودکان نشان می دهد.

تمایلات عاطفی کودکان را تعدیل می کند.

 کودکان از طریق بازی کردن یاد می گیرند که چگونه به حل مشکل بپردازند.

 بازی موجب می شود تا کودکان با دیگران رابطه درستی برقرار کنند و سازگاری داشته باشند.

 و باعث یادگیری همکاری کودکان با دیگران می شود و سبب می شود تا کودکان اصول اخلاقی و انضباطی را در زندگانی جمعی فراگیرند.

چگونگی ایستادگی در برابر شکست و ناکامی را به کودکان می آموزد.

کودکان از طریق بازی، احترام به قانون، مسئولیت پذیری و دوستی را می آموزند.

هرچه فرصت بیشتر و شرایط مساعدتری برای بازی کردن کودکان فراهم شود، نتیجه بهتری به دست می آید. شرکت والدین و معلمان در

بازی‌های کودکان به آنان سرور و شادمانی می بخشد و پیمودن مسیر تربیت خلاقانه شاد و اثر بخش را برایشان هموار می سازد.

 بازی عمده ترین و مناسب ترین شکل بروز و رشد خلاقیت در کودکان است. کودکان در بازی های ابتکاری ضمن تقلید از بزرگسالان تجربه ها

خاطره ها و تصوراتش را به آن می افزاید و ترکیب می‌کند و راه برای رشد خلاقیت او هموار می شود و تفکر خلاق پدید می آید و رشد می کند.

ویژگیهای  کودک خلاق

*کودکان خلاق، اعتماد بنفس و استقلال فکری دارند.

*با توجه به موقعیت بازی، شکل آن را تغییر میدهند.

*بسیار کنجکاو و ماجراجو هستند و ریسک پذیری بالایی دارند.

*بازی هایی را ابداع می‌کنند و مقررات خاصی را وضع می کنند.

برای سرگرم شدن به وسایل خاصی نیاز ندارند با مقداری سنگ و یک تکه چوب برای خود سرگرمی درست می کنند.

*بسیار صادق هستند و احساساتشان در صورتشان ظاهر می شود.

*اسباب بازی هایی را دوست دارند که نیاز به تلاش فکری داشته باشد.

*دوست دارند چیزهای جدید را آزمایش کنند و هراسی از پدیده های ناشناخته و مجهول ندارند.

*مشتاق یادگیری هستند و از شکست نگرانی ندارند و خیلی زود از اشتباهاتشان درس می گیرند.

ماده پذیرفتن هر فکری و هر کسی هستند و هرگز از تجربه کردن ناراحت نمی شوند.

*حساس هستند اما ترسو نیستند. شخصیت بی پروایی دارند و افکار خود را بدون حذف و اصلاح آن ها بیان می کنند.

*در یافتن روابط میان ایده‌ها و پدیده ها توانمند هستند.

*مدت طولانی روی یک موضوع متمرکز می شوند.

*دوست دارند خودشان باشند و علاقه‌ای به همرنگی و شبیه دیگران بودن ندارند.

*خود انگیخته هستند و به خود آموزی می پردازند.

*میل به استقلال یابی دارند و به خود اطمینان دارند وانتظار شنیدن پاسخ های دقیق را دارند.

چگونه می توان ذهن کودکان را به سوی خلاقیت سوق داد؟

جنبه های خلاق در بازی های کودکان را مورد توجه و تشویق قرار دهید.

بازی های تخیلی، قوه خلاقیت کودکان را تقویت می کند و تفکر واگرا در کودکان را رشد می دهد.

شما والدین و معلمان عزیز باید توانایی کودکان را برای ابراز وجود تقویت کنید و آنها را برای بازی فعالانه آزاد بگذارید.

طرح پرسش موجب تقویت نیروی تفکرخلاق می شود.

از دخالت در بازی کودکان باید خودداری کرد زیرا از کیفیت آن می کاهد و مداخله مستقیم خلاقیت های کودکان را به بن بست می رساند.

وسایل و مواد مورد نیاز را در اختیار کودکان بگذارید تا در فرصت هایی که علاقه اشان برانگیخته می شود به بازی بپردازند.

 ارائه راه حل های مختلف و متفاوت راجع به یک مساله:

 به کودکتان اجازه دهید تفکر وسیع و واگرا از خود نشان دهند و تشویق کنید، بیش از یک راه حل  برای مشکلشان پیدا کنند و

 اجازه دهید با شما مخالفت کنند.

انجام دادن کارهای مورد علاقه با شور و اشتیاق:

برقراری ارتباط هر چه بیشتر با محیط و طبیعت اطراف و الهام گرفتن از این افراد و مکان ها و دوری کردن از فضای مجازی و دیجیتال.

 فعالیت های هنری یکی از روش‌های کشف استعدادها و شکوفایی خلاقیت در کودکان است.

از کودکان بخواهید کاردستی درست کنند، نقاشی نیمه کاره را تمام کنند، داستانی را نصفه بخوانید و بگویید کامل کنند.

برخورداری کودک از نگرش های مثبت و سازنده:

 برقراری آرامش موجب عملکرد مفید مغز می شود .

راندن احساسات منفی و به فراموشی سپردن مسائل بی اهمیت.

فراهم ساختن زمینه برای تخیل ورزی کودک:

 مطالعه و خواندن هر دو نیمکره مغز را فعال می سازد زیرا مستلزم فعالیت ذهن و تخیل است.

بسیار با اهمیت است که شما والدین و مربیان عزیز به خوبی درک کنید که چگونه از سازندگی و خلاقیت کودکان حفاظت کنید زیرا

جوانه های ظریف خلاقیت کودکان از بدو تولد نیاز به تشویق و هدایت دارد.

نویسنده : خانم ندا افشاری

برای تربیت کودک سالم از طریق بازی می توانید به پادکست تعامل مثبت والد و کودکان از طریق بازی مراجعه کنید.

https://razekhoshbakhti.com/file/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c/

آپارات: https://www.aparat.com/dashboard/videostat/P9V3X

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *