بیماری مدیریتی چیست ؟

یکی از مهم ترین جنبه های مدیریتی ، شناسایی بیماری های مدیریتی و ارائه راهکارهای پیشگیری و درمان این نوع بیماری های مدیریتی است که باعث کاهش انگیزه نیروهای انسانی می شود.

بیماری های مدیریتی شامل سه مرحله است :

مرحله اول : آشنایی با انواع بیماری های مدیریتی

مرحله دوم : روش تشخیص

مرحله سوم : شیوه درمان

بیماری های مدیریتی

مدیر عروسک ساز :

ویژگی ها :

۱- علاقه مند است همه چیز در سازمان او یکنواخت و متحد الشکل باشد.

۲- همکاران را تبدیل به عروسک هایی می کند که اراده ای از خود ندارند.

  • روش تشخیص :

۱. موافقان تشویق و مخالفان تنبیه می گردند.

۲. همکاران داری نظریات مخالف با سلیقه های متفاوت فرصتی برای اظهار نظر ندارند.

  •  روش درمان:

به افرادی که مخالفت می کنند گوش بدهید چرا که لازم است در برخی موارد برای ادامه روند درست سازمان به این مخالفت ها

توجه کنید.

مدیر حل المسائل

ویژگی ها:

۱- معتقد است که برای هیچ مشکلی در نمی مانند و همیشه به تنهایی از عهده مشکلات بر می آید و

درمواقعی راه حل درست برای مسائل اشتباهی به کار می برد.

۱- اغلب مسائل را به شکل نادرست حل می کنند یا راه حل های درست را برای مسائل اشتباهی به کار می برند.

روش تشخیص:

۱. برای رفع حل مشکلاتی که در سازمان رخ می دهد بدون بررسی مشکل بر حسب خصوصیات و تجربیات خود اقدام می نماید.

۲. هیچ تبادل نظری با دیگران برای رفع مشکل نمی کند.

روش درمان:

۱. اول مشکل را شناسایی نمایید که ۱۲ درصد مشکل را حل می کند.

۲. زمانی را برای تجزیه و تحلیل و ایجاد راهکارهای مناسب قبل از اقدام در نظر بگیرید.

مدیر منفی باف :

(بیماری های مدیریتی)

 ویژگی ها:

۱. هیچ وقت ویژگی و نکات مثبت همکاران را نمی بیند.

۲. به محض پیدا کردن یک نقطه ضعف از همکاران همه نقاط قوت و شایستگی شخص را زیر سوال می برد.

روش تشخیص:

۱- زمان بررسی طرح یا افکار تازه بیشتر به دنبال نقاط ضعف یا مشکلات اجرای آن طرح است و جنبه های مثبت دست

کم گرفته می شود.

۲- موضوعی مورد مخالفت واقع شود دلایل منطقی خود را بیان نمی کند.

روش درمان:

۱⃣. عادت کنید که برای عوامل مثبت و نقاط ضعف بیشتر ارزش قائل شوید.

۲⃣. قبل از ابراز عدم موافقت، دلایل منطقی مخالفت خود را مشخص کنید.

۳⃣. در امور با دیگران همفکری نمایید

مدیر بی خاصیت :

ویژگی ها:

عدم تلاش برای رفع مشکالت غیر اداری همکاران به این دلیل که چنین اقدامی جزء وظایف اداری و قانونی نیست.

از انعطاف پذیریی برخوردار نیست.

روش تشخیص:

آیا تا به حال به همکاران دل و جرات داده شده؟

آیا تاکنون مسایل شخصی همکاران توسط مدیر بررسی شده؟

آیا آنها توسط مدیر راهنمایی و ارشاد شده اند؟ پاسخ منفی به این سواالت نشانه ابتال به این بیماری است.

روش درمان:

تلاش شود تغییر روش انجام گیرد و ارتباط با همکاران را به سازمان و وظایف اداری محدود نکنید.

این حقیقت را بپذیرید که یک رابطه انسانی مانند سایر رابطه های انسانی است و نمی تواند یکسره تهی از

عواطف باشد.

مدیر دربسته :

ویژگی ها:

مانند رئیس تشریفاتی است منتهی شدیدتر به این معنی که سیاست درب های بسته را اعلام می کند و به آن پایبند است.

فقط مواقعی که خود اراده کند، همکاران سعادت دیدار وی را پیدا می کنند.

از بسته بودن درب اتاقش احساس آرامش می کند.

روش تشخیص:

تا کنون چند بار زیردستان شما بدون آنکه احضار شوند به ملاقات شما آمده اند؟

اگر نسبت ملاقات آزاد به احضار کمتر از یک به ده است، به فکر باشید.

روش درمان :

بدانید که بدون تماس نزدیک با همکاران از اوضاع سازمان بی خبر خواهید ماند،مانند مدیر تشریفاتی عمل کنید.

مدیر زهر چشم گیر :

ویژگی ها:

۱-هنگام رخ دادن مشکل در سازمان یکی از همکاران را تنبیه می نماید.

۲- در برخورد با وقایع واوضاع ناگوار سرعت عمل نادرستی دارد.

۳-همکاران بی گناه جهت عبرت برای سایر همکاران مظلوم واقع می شوند.

۴- ترس بی موردی در میان همکاران در هنگام روی دادن اتفاقات می اندازد.

روش تشخیص:

۱-زمانی که خطا یا سهل انگاری رخ می دهد همکاران راهنمایی نمی شوند.

۲- در رخدادهای گذشته یک نفر بی گناه مقصر معرفی شده است.

روش درمان:

۱⃣دیگران را جهت انجام زهره چشم گیری قربانی نکنید.

۲⃣. جهت جلوگیری از اشتباهات همکاران و تکرار آنها سعی نمایید به همکاران راهنمایی بدهید.

۳⃣.  در انتخاب روش های مناسب تر جهت انجام امور با همکاران همفکری و مشارکت نمایید.

۴⃣.  برخورد سرعتی با همکاران هنگام مواجهه با اتفاقات ناگوار سازمان را ترک کنید.

مدیر غافل :

ویژگی ها:

در وقایع غیر مترقبه کوچک و بزرگ غافل گیر سازمان تحت تاثیر عوامل پیش بینی نشده و غیر منتظره است و مدیری که

به این امرواقف نیست و خود را برای مواجه شدن با این وقایع آماده نکرده است دچار غفلت است.

باید توجه داشت که این وقایع بخشی از زندگی است و اگر چنین نبود کار مدیریت مانند باز کردن درب قوطی کنسرو می شد

که از نوشته روی آن می توان به محتویات پی برد و پیش بینی کرد.

روش تشخیص:

نتایج جلسات و تصمیمات یک ماه گذشته مرور شود که چه مقدار از آنها پیش بینی نشده است ، اگر در این بررسی و خود آزمون

نمره کمتر از ۱۵ از ۲۰ گرفته شد، جای نگرانی دارد.

روش درمان:

از این پس سعی شود که عوامل ناشناخته و موثر بر کار شناسایی شوند و بررسی شود که سازمان هایی که با آنها سروکار دارید

در چه شرایطی هستند و به کجا می روند ، رفتار همکاران را چگونه می توانید پیش بینی کنید و این رفتارها تابع چه انگیزه هایی است

و خود را به جای آنان بگذارید و رشته های عمل و عکس العمل ها را پیش بینی نمایید.

مدیر دو پهلو :

(بیماری های مدیریتی)

ویژگی ها:

۱- نظریات و دستورات خود را به طور صریح و روشن به زیردستان خود نمی گوید زیرا معتقدند که زیردستان تنبل می شوند.

۲- دستورات خود را در لفافه می پیچند.

این توداری آنان به همکاران نیز سرایت می کند و همه را آلوده می گرداند و همکاران نیز دوپهلو برخورد  می کنند و رک و راست

حرف نمی زنند و در نتیجه خود رئیس هم از این رفتار ناپسند صدمه می بیند.

روش تشخیص:

۱.آیا همیشه منظور نظر خود را در لفافه عباراتی می پیچید؟

۲.در جلسات موضوعات مختلف را به همراه موضوع اصلی ادغام می کنید و منتظرید تا دیگران کشف کنند؟

۳. آیا رک و راست و پوست کنده حرف میزنید؟

۴.آیا از استتار اهداف اصلی خود احساس امنیت میکنید؟

۵. پاسخ به این سوالات روشن می کند که آیا دچار بیماری ۲پهلویی هستید یا خیر؟

روش درمان:

۱- این بیماری اداری نسبتا مشکل است و تغییرات اساسی در خلق و خو را طلب می کند.

۲- برای تمرین این کار قبل از هر جلسه منظور اصلی خود را در خلوت روی کاغذ بیاورید و از روی آن موضوع را بیان دارید.

مدیر خوش خیال :

(بیماری های مدیریتی)

ویژگی ها :

هنگام خراب شدن کارها آرزو می کند که کاش چنین نشده بود و کاش ورق برگردد.

در برابر مشکلات اقدامی نمی کنند و منتظر می مانند تا وضعیت بهتر شود.

بجای جستجوی راه عملی برای مشکل بیشتر خیال پردازی می کنند.

روش تشخیص :

در مراحل دشوار خدمت چند بار آرزوی تغییر شرایط را داشته اید.

روش درمان:

خیال پردازی نکنید و در هر شرایطی سعی کنید راه حل را بیابید.

در فضای واقعی موقعیت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید.

مدیر مقرراتی :

ویژگی ها:

نظر صریح و کتبی وی به ندرت دانسته می شود.

فقط در چارچوب مقررات کار می کند و پشت مقررات پنهان می شود.

شعار وی اینست “طبق مقررات عمل شود”، به کدام مقررات اشاره نمی کند و مسئولیت را به گردن دیگران می اندازد.

روش تشخیص:

پنج تا از آخرین گزارش ها و نامه هایی را که برای کسب تکلیف و اخذ تصمیم نزد وی آورده اند، بررسی شود.

اگر دیدید که حتی یک بار نوشته اید “طبق مقررات اقدام شود” و منظور شما کتمان نظرتان بوده است یا اینکه اصلا

مقررات مشخصی در آن زمینه وجود نداشته است و شما وی را به مقررات حواله داده اید باید به فکر راه روش درمان باشید.

روش درمان :

مقرراتی بودن بد نیست اما مقررات را بهانه کردن خوب نیست. ببینید به چه منظور به مقررات تکیه می کنید.

اگر مقررات را نمی دانید، آن را مطالعه کنید و نظر خود را صریح و دقیق بیان کنید.

اگر توانایی تصمیم گیری ندارید و محافظه کاری می کنید بهتر است تا مشورت بگیرید و موضوع را به دیگران ارجاع دهید.

مدیر ساعتی :

(بیماری های مدیریتی)

ویژگی ها:

عادت دارد که افکار و فعالیت های خود را بر حسب ساعات روز از هم تفکیک کند.

رعایت زمان هر چند از عناصر اصلی مدیریت است اما بروز مشکلات اداری و از میان رفتن آن ها تابع زمان و ساعت نیست.

مشکلات انسان به دست خود انسان حل می شود که دارای مغزی است که به خودآکاه و ناخودآگاه تقسیم می شود.

بخش خودآگاه را می توان تابع زمان ومکان کرد اما بخش ناخودآگاه چنین نیست و هر زمانی ممکن است فعالیت کند و

به حل مسائل کمک کند.

روش تشخیص:

اگر تقسیم برنامه کلاسیک ۸ ساعت کار، ۸ ساعت خواب و ۸ ساعت اوقات فراغت را خیلی جدی گرفته اید.

روش درمان:

به نیروی ناخودآگاه ذهن خود امکان فعالیت دهید و توجه داشته باشید که در هنگام خواب و رویا ، قسمت ناخودآگاه مغز

بیش از هر موقع دیگر در تکاپو است.

اگر قبل از خواب مسائل روزانه را در ذهن خود تفکیک و طبقه بندی کنید، خواب راحتی خواهید داشت و روز بعد راه حل مسئله

را بهتر خواهید یافت.

نگارنده : دکتر محمد بلوکی

برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

کلینیک روانشناختی راز خوشبختی :

https://razekhoshbakhti.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-https:/

آپارات :

www.aparat.com/v/WONyZ/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *