تنظیم هیجان

برای رسیدن به تعریف دقیق تنظیم هیجانی ابتدا لازم است تعریف دقیقی از مقوله هیجان داشته باشیم،

این درصورتی است که مورد فوق به مراتب دشوار است زیرا تعریف واحد و ساده ای برای هیجان که موردِ

تایید همه محققان و روانشناسان باشد، وجود ندارد.

به طور کلی هیجان امری چند بعدی است که به صورت پدیده های ذهنی، زیستی که عمدتا هدفمند و گاهی

اجتماعی هستند،تعریف می شود و تا حدودی احساس ذهنی می باشد که به صورت خاص بروز بیرونی پیدا کند،

برای توصیف حال بیان می شود و در پاسخ به سوالاتی مانندحالتان چطور است نیز می تواند خود را نشان دهد:

برای مثال در جواب این سوال پاسخ داده می شود که عصبانی هستم که این حالت یک هیجان است.

هیجانها در زندگی ما اثرات بسیاری دارند و درخدمت بقا فردی وحتی اجتماعی هستند و نبود آن میتواند موجودیت فردی

و اجتماعی فرد را در معرض خطر قرار دهد.

تعریف تنظیم هیجان

فرآیندی است که توسط آن افراد هیجان های خود را و یا چگونگی تجربه یا ابراز این هیجانها را تحت نفوذ خود

قرار میدهند، در واقع تنظیم هیجان را به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعادل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی

و هیجان مرتبط با فرآیندهای هیجانی اجتماعی، روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می شود.

تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم بخشی است و به عنوان فرآیند های بیرونی و درونی دربازبینی، ارزیابی، تعدیل، ظهور،

شدت، طول و مدت واکنشهای هیجانی تعریف شده است که درسطوح ناهشیار، نیمه هشیار و هشیار به کار گرفته می شود.

در فرآیند تنظیم هیجان همه مفاهیم شناختی از جمله یادگیری، حافظه، حل مسئله و غیره میتوانند دخیل باشند و ممکن است

فرآیند تنظیم هیجان خود کار و کنترل شده یا هشیار و ناهشیار باشد.

به علت اینکه هیجانها فرآیندهایی چند بعدی هستند، در زمانی آشکار میشوند که تنظیم هیجان شامل تغییرات در پویایی هیجان

می شود یا موجب تغییر در زمان، مقدار و مدت آن و تعدیل پاسخ درحوزه های رفتاری، تجربی یا فیزیولوژیکی می شود.

هیجان ها

تنظیم هیجان ممکن است براساس اهداف فردی، هیجان را تعدیل کند به آن شدت بخشدو به سادگی باعث حفظ آن شود.

همچنین هیجانها ممکن است میزان مولفه های مرتبط در سیستم پاسخدهی به هیجان را که موجب آشکار شدن هیجانها

می شوند، تغییر می دهد.برای مثال هنگام تغییرات چشمگیر در تجربه هیجان و پاسخ فیزیولوژیکی بدون ابراز چهره ای هیجان.

به طورکلی پژوهشگران در پیشینه هیجان مربوط به بزرگسالان روی فرآیندهای درونی و در پیشینه مربوط به رشد بیشتر روی

فرآیندهای بیرونی متمرکز می شوند شاید این امر به این دلیل باشد که فرآیندهای بیرونی در نوزادی و اوایل کودکی برجسته تر هستند.

بنابراین باورها بر این است که هم فرآیندهای تنظیم درونی و هم بیرونی ضروری می باشند.

دو ویژگی مهم هیجانات :

درمیان پژوهشگران درمورد تنظیم هیجان توافقی وجود ندارد ولی به نظر میرسد اکثرا روی دو ویژگی مهم تاکید می کنند:

۱) بیرونی و درونی بودن

۲) فرآیند هدف محوری بودن

برخی، تنظیم هیجان را فرآیند برانگیختگی یک حوزه و یک پاسخ میدانند که برای تعدیل یا تغییر در حوزه دیگر به خدمت گرفته می شود.

به طورکلی میتوان گفت که آگاهی و فهم از هیجانها، پذیرش هیجانها، توانایی در کنترل رفتار های تکانشی و رفتار نمودن براساس

اهداف مورد نظر، زمانی که هیجانهای منفی اتفاق می افتند همچنین توانایی برای استفاده از راهبردهای تنظیم کننده(که از نظر موقعیتی

مناسب) و انعطاف پذیری در تعدیل پاسخهای هیجانی بر اساس اهداف فردی و تقاضاهای موقعیتی و اجتماعی را میتوان تنظیم هیجان

نامید.

برای آشنایی بیشتر با این مبحث میتوانید از پادکست زیر استفاده نمایید:

آپارات : https://www.aparat.com/v/L8DaU

.https://razekhoshbakhti.com/file/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *