حسادت در کودکان

حسادت در کودکان بین سنین سه تا هفت سال فراوان دیده می شود. تولد یک نوزاد جدید در خانواده و توجه والدین و سایر بستگان به او، می تواند حسادت کودک را برانگیخته کند.

کودکی که تا کنون تنها فرزند یا کوچکترین فرزند خانواده و مورد توجه والدین بوده است با تولد برادر یا خواهر تا مدتی دچار اشکالات رفتاری می شود. گاه این مشکلات و حسادت در کودکان به صورت واکنش های غیر معقول و حتی تهاجم به نوزاد جدید خودنمایی می کند. گاه موجب شب ادراری یا مشکلات عاطفی دیگر می شود.

هوشیاری پدر و مادر و توجه طبیعی به کودک بزرگتر تا اندازه ی زیادی به حل مشکل کمک می کند. این رفتار حسادت در کودکان را به مرور از بین می برد. مخصوصا پدر می تواند در ساعتی که مادر مشغول مراقبت از کودک تازه وارد است، به کودک بزرگتر توجه بیشتری کند.

سن حسادت در کودکان

مقابله با حسادت کودک

بزرگسالان و مربیان باید از مقایسه ی کودکان با یکدیگر و تبعیض بین آن ها شدیدا پرهیز کنند. به کودکان توجه یکسانی داشته باشند. اگر قصد تشویق یکی از  آن ها را دارند، نباید موجبات رنجش دیگران را فراهم کنند. کودکان در سنین سه تا شش سالگی علاقه ی شدیدی به مربی خود دارند و سعی می کنند توجه او را به خود جلب کنند . از این رو مربی باید توجه داشته باشد که اگر کودکی بیش از اندازه مورد محبت او قرار گیرد، حسادت سایر کودکان را بر می انگیزد.

سن حسادت در کودکان

معمولا شدیدترین دوره حسادت کودکان تا شش سالگی است. چون در این مدت کودک به والدین خود سخت وابسته است. علایق او در خارج از محیط خانواده بسیار کم است. ولی به مرور در میان دوستان و همسالان خود در مدرسه جایگاهی پیدا می کند. در این موقع، تحمل کودک در خانواده، زیاد مشکل نخواهد بود.

منابع : سیف ؛ سوسن – لطف آبادی ؛حسین : روانشناسی رشد

کریمی نوری،رضا- کدیور؛پروین: از سه تا هفت سالگی

نویسنده: نیلوفر یوسفخانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *