دوره برندسازی شخصی

اگر شما هم جزو روانشناسان و پزشکانی هستید که از سواد علمی مناسبی برخوردارید📚 اما به دلیل نداشتن مهارتهای مورد نیاز نتوانسته اید از دانش خود آنطور که شایسته است استفاده نمایید. این کارگاه مناسب شماست👌

به کمک مجرب ترین اساتید مسیر خود را مشخص کنید و جایگاه حرفه ای خود را در جامعه روانشناسان و پزشکان پیدا کنید😎
🔴زمان بندی کلاسها

🔼پنجشنبه ۱۹ تیر ماه دکتر انوری با موضوع برند سازی شخصی
🔼جمعه ۲۰ تیر ماه :
ساعت ۱۰ الی ۱۴ دکتر مازیار میر با موضوع زبان بدن
ساعت ۱۵ الی ۱۹ دکتر ساناز فتوره چی با موضوع تولید محتوای حرفه ای
🔼پنجشنبه ۲۶ تیر مهندس فردوسی با موضوع زبان بدن

🔴ارائه مدرک معتبر

🔴هزینه سرمایه گذاری یک میلیون و ششصد تومان برای دوره حضوری و نهصد هزار تومان برای دوره آنلاین می باشد .

🔴کلاسها در قیطریه خیابان قلندری شمالی برگزار می گردد.

بعد از اتمام دوره به شما کمک میکنیم تا با استفاده از آموزش های این دوره ۵ کلیپ تخصصی از خود داشته باشید👌👌

🔴به دلیل فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت این دوره بسیار محدود می باشد.

 

  • ۰ تومان