اگر در مورد مراحل رشد کودک و اتفاق هایی که در هر دوران تجربه می کنه اطلاعاتی داشته باشید کمتر دچار اضطراب و

نگرانی می شوید. این مقاله شما را با دو نظریه مهم در زمینه دوره های حساس رشد آشنا می کنیم.

نظریه رشد روانی-اجتماعی اریکسون

یکی از نظریه پردازان برجسته در رشته روانشناسی اریک اریکسون است که برخی از مفاهیم نظری او شهرت جهانی دارند.

مساله بحران هویت و مراحل رشد روانی-اجتماعی یکی از مفاهیم نظری اوست. اریکسون اعتقاد داشت همه انسان ها در

تمامی مراحل رشد با نوعی تضاد مواجه خواهند شد که همین مساله نقطه عطفی در مراحل رشدی آنها خواهد بود.

مراحل هشت گانه رشد شخصیت

اریکسون برای هر انسان ۸ دوره رشد روانی-اجتماعی در نظر گرفت. او معتقد بود در هر دوره از رشد روانی-اجتماعی تعارضی

میان یک عنصر سازگار و مخرب دیده می شود. اگر فرد بتواند این تعارض و بحران را پشت سر بگذارد و با شیوه سالمی با آن

سازش کند، می تواند از آن مرحله عبور کند. در ادامه دوره های حساس رشد را به اختصار آورده ایم.

۱- اعتماد در برابر بی اعتمادی از تولد تا ۱سالگی  (مطابق با مرحله دهانی فروید)

هیچ مادری نمی تواند به طور کامل نیازهای فرزندش را برآورده کند. عوامل متعددی وجود دارند که بر پاسخدهی مادر تاثیر می گذارد.

۲- خودمختاری در برابر شرم و تردید ۱ تا ۳ سالگی (مطابق با مرحله مقعدی)

۳- ابتکار در برابر احساس گناه 3 تا ۶ سالگی ( مطابق با مرحله آلتی فروید)

کودک اکتشاف محیط دارد اما اگر ببیند اعمال او فقط نتایج ناگوار به بار می اورد احساس گناه در او شکل میگیرد.

همسان سازی با والد همجنس

کودک به خاطر تنبیه و سرزنش از طرف بزرگترها به شدت احساس گناه میکند اعتماد به نفسشان گرفته میشود و با نگرانی با

دنیا برخورد می کنند.

تقویت از سوی همسالان پشتیبانی والدین در کودک تصویری مثبت از خود و شخصیت مستحکم میسازد.

۴_ کارایی در برابر احساس حقارت ۶تا ۱۱سالگی ( مطابق با مرحله نهفتگی فروید)

آغاز سن مدرسه و آمادگی کودک برای برای پذیرش محیط اجتماعی است.

کودک یاد میگیرد برای اینکه مورد توجه باشد باید چیزی تولید کند اگر تولیدش با ارزش  تلقی بشه احساس کارایی و لیاقت و

در غیر این صورت دچار احساس حقارت میشود و باعث بدبینی در کودک میشود که به توانایی خود در انجام دادن درست

کارها اطمینان کمی دارند.

نقش معلمان و همسالان بسیار مهم است.

در این دوره از رشد :

۵_ هویت در برابر سردرگمی هویت  نوجوانی (مطابق مرحله تناسلی فروید)

بحرانهای مرحله قبل احیا میشوند در نتیجه هویت فرد متزلزل میشود و با والدین درگیر میشوند.

برای خرید پادکست تعامل کودک و والد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کلینیک روانشناختی راز خوشبختی :

https://razekhoshbakhti.com/file/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c/

آپارات :

https://www.aparat.com/v/z7YGr/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *