الهام فرامرزی نیا

الهام فرامرزی نیا

دکتری روانشناسی
روانشناس و مدرس واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد
رواندرمانی فردی در حوزه های اختلالات خلقی و اضطرابی
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی و روابط زوجین
مشاوره خانواده
مهارت آموزی در حوزه روابط بین فردی
رویکرد شناختی تحلیلی _ طرحواره درمانی فردی و زوجین