علی خدام

دکتر-خدام

تخصص گفتار درمانی:
درمان اختلالات گفتار، زبان و صدا
درمان اختلالات بلع، خوردن و آبریزش دهانی
درمان اختلالات خواندن و نوشتن

۱۹ سال سابقه درمانی با کودکان، دانش آموزان و سالمندان
در بیماریهای مختلف رشدی، مغزی، روانپزشکی و جسمی
نویسندگی و تدریس در دانشگاه های مختلف