زهرا رنجبر

روانشناس بدون تصویر

دکتری روانشناسی تربیتی
مشاوره در زمینه فردی ، پیش از ازدواج و خانواده
دارای پروانه تخصصی روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کل کشور
همکاری با مراکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه الزهرا ، جهاد دانشگاهی
دارای گواهی دوره های آموزشی :
مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج
درمان مبتنی بر تعهدو پذیرش ACt
واقعیت درمانی RT
راهنمای درمان اختلالات و مشکلات خلقی CBT
مداخله در خودکشی
روان درمانی بین فردی Ipt
برنامه توسعه فردی  PDP
مشاوره شغلی و تحصیلی با ترکیب و انطباق پذیری در مسیر شغلی
آموزش مهارتهای زندگی
روان درمانی کودک و نوجوان
مشاوره و روان درمانی راه حل مدار
قصه گویی و نمایش خلاق
آموزش روش مونته سوری
**مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی ، فرزند پروری ، خود آگاهی و حل مسئله ، مهارت ارتباط موثر، مشاوره پیش از ازدواج