نسرین معافی

نسرین-معافی

فوق لیسانس مشاوره

مدرس مهارت های زندگی کودک و نوجوان
مشاوره در زمینه کودک و نوجوان
برگزاری کارگاهای فرزند پروری


گذراندن کارگاهای بیش فعالی
مهارت های زندگی کودک و ..
فرزند پروری آدلری
مدیریت لجبازی کودکان