ویژگی مدیران نوآفرین

نوآفرینی چیست ؟

نوآفرینی معادل فارسی واژه خلاقیت به معنای آفرینش گری است.

افراد نوآفرین

 1- شهامت خود بودن را دارند

۲- آنها به منحصربودن خدشان ایمان دارند.

۳- فراتر از چهارجوب های ذهنی خود عمل می کنند.

تعریف خلاقیت

خلاقیت یعنی توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصربه فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف

افراد خلاق

فرد خلاق نوعا هرچیزی را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند،معمولا نسبت به وضعیت موجود احساس نارضایتی می کند،

یا قویا معتقد است روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشید.

ویژگی های زیر را در افراد خلاق می توان یافت :

۱-مسائل و وضعیت ها را بررسی می کند که قبلا مورد توجه قرار نگرفته است و فکرهای بکری ارائه می دهد.

۲-ایده ها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را بهم ربط می دهد و آن ها را برمبنای مزیت شان مورد بررسی قرار می دهد.

۳-معمولا چندین بدیل برای هر موضوع معین دارد،به عبارتی سلاست فکر دارد.

۴- نسبت به پیش فرض های قبل تردید می کندو محدود به رسم عادت نمی شود.(استقلال فکری دارد)

۵-فی البداهه از نیروهای احساسی،ذهنی،بینشی مدد می گیردو استفاده می کند.

۶- در فکر و عمل از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

مدیر نوآفرین

مدیر نوآفرین کسی است که به فعالیت های بیانی،تخیل،نوآوری،اختراع وقبل از هرچیز به خود آفرینش می اندیشد.

درمقابل”خلاقیت” برفرآیند آفرینش وحرکت فرد خلاق بیشتر از تحقق خود فرد آفرینش تاکید دارد.

مدیرخلاق کسی است که افکار نویی را به سازمان وارد کرده ویا افکار قدیمی را باهم ترکیب نموده ویا اساسا

موجباتی فراهم آورد که افراد سازمان خود به فکر تغییروتحول در سازمان بیفتد.

خلاقیت برای تعالی هر سازمان لازم است،خلاقیت زمانی حاصل می شود که افراد سازمان عادت به تفکر داشته باشند و

عادت به تفکر باید از طریق آموزش منابع انسانی حاصل شود.

مدیریت

مدیر باید با اطمینان کامل  طرح های ابتکاری را اجرا کند و آن ها را به آزمایش بگذارد وبااجرای آزمایش طرح،

به اطلاعات وآمار و حقایق دست یابد.از سوی دیگر آزمودن طرح مدیر را از خطرات احتمالی بعدی مصون می دارد.

بعضی از طرح ها ممکن است واقعا عملی نباشد.یادرعمل هزینه های آن ها سرسام آور و غیرقابل تحمل گردد.

نکته مهم

نکته دیگر در نظر گرفتن حداکثرمخاطره یا زیان احتمالی طرح جدید است در این صورت به راحتی می توان استدلال کرد

که حداکثر مخاطرات چیست؟ و آیا مزایای حاصل از آن ارزش چنین مخاطره ای را دارد یا نه؟

یکی از مسائلی که مدیران مبتکر و خلاق غالبا با آن روبه رو می شوند پدیده گذشته نگری و استناد به گذشته است.

همواره گروهی وجود دارند که استدلال هایشان دریک موضوع نووابتکاری عدم توفیق آن در گذشته است،این گروه

پویایی اندیشه انسان و تحولات و تغییرات شرایط ومحیط را نادیده می گیرند و چنین می اندیشند که گذشته

قابل تسری به آینده است و وضع حاضر تصویری از وضع گذشته است.

پویایی اندیشه

پویایی اندیشه انسان  به عنوان یک موهبت الهی به او قدرت داد که فضا را بشکافد و مجهولات را کشف کند و ظلمات را

روشنی بخشد،پویایی اندیشه انسان به معنی در نظر داشتن امکانات آینده و کاربردی جدید و نگرش های بدیع است.

باید ذهن را برای تفکربه آینده پرورش داد.

مدیران خلاق،پیشتازان فعال،سازمان های فردا هستند.مدیریت چون گذشته کارساز نیست و برای پیشرفت نیار به خلاقیت ونوآوری

و ابتکار است.

با تفکر راه حل روش ها و ایده های جدید به وجود می آیند و راه میان بر کشف می شود.باایجاد خلاقیت های فردی می توان

زمینه و شرایط مناسب را برای تغییر و نوآوری سازمانی فراهم کرد.

مدیر موثر با ایجاد سرمایه خلاق به پرورش انگیزش‌های طبیعی خلاقیت می‌پردازد. مدیر موثر می‌تواند با گذاشتن یک شی غیر معمول

در سازمان یا پوشیدن لباسی برای تحریک کنجکاوی، بستر مناسبی برای خلاقیت فراهم کند‌. یکی از کلیدهای خلاقیت انگیزه است‌.

ما باید با تمام وجود احساس کنیم که داریم کار ارزشمندی انجام می‌دهیم.

خلاقیت بیش از انکه حاصل نبوغ باشد،حاصل کاراست،خلاقیت به دانش، مهارت و تمرکز نیاز دارد.این واضح است که

افرادی استعداد بیشتری برای خلاقیت دارند،اما این استعداد دریک زمینه محدود و مشخصی است.

خصوصیات افراد نوآفرین

شهامت ریسک کردن و پافشاری کردن از خصوصیات مهم افراد نوآفرین است، خصوصیات دیگر عبارت اند از : الگوهای مشابه

تفکر،احساس و رفتار. ما آن چیزی می شویم که در آن ساکن می شویم، به آن توجه می کنیم.

افراد برجسته نوآفرین، بسیاری از مجموعه های متضاد را در خود وحدت می بخشیدند.در تفکر خود مستقل ترند ولی در عین حال

از پیشنهادات واطلاعات ارائه شده توسط دیگران با اغوش باز استقبال می کنند.آنان وفق پذیرتر و در عین حال خود رای ترهستند.

افراد نوآفرین

۱-عملگرا هستند،اگر مشکلی ایجادشود، آن را برطرف می کنند.

۲-توانایی به واقعیت درآوردن گام به گام اندیشه ها را دارند.

۳- آمادگی شکستن الگو ها را دارند.

۴- پذیرای پیچیدگی ها بوده و با وضعیت های نامشخص درگیر می شوند.

۵- ریسک پذیر هستند.

۶- مسئولیت پذیر بوده ودیگران را به پذیرش دیدگاه های خودبرمی انگیزند.

دست کم سه نشانه بسیار مشخص هست که افراد نوآفرین را از بقیه متمایز می کند :

۱-حساسیت نسبت به رخدادهای تصادفی و امادگی برای واکنش نشان دادن به انها تا سرحد رها کردن برنامه جاری.

۲- دقت در تعریف و انتخاب اهداف پژوهش و مسائل پژوهش

۳- آمادگی برای خطر کردن

 اولین مورد،حساسیت در برابر فرصت ها و توانایی بسیج منابع متعدد به منظور راه  اندازی   برنامه جدید فعالیت کردن است.

دومین مورد،توجه به برنامه ریزی استراتژیک،درک رویه ها و تحولات اینده وتعیین هدف های دراز مدت.

سومین مورد،آمادگی برای ماجراجویی،حتی با قبول خطر احتمال شکست.

افراد نوآفرین

یکی از نویسندگان مدیریت،ویژگی هایی را برای افراد نوآفرین بیان کرده است که این ویژگی هاعبارت اند از :

پذیرش انتقاد،ریسک پذیر، پیشقدم در نوآوری،بینش بلندمدت،کنترل درونی، رشد گرا،جدی و بلندهمت،باپشتکار

و ثابت قدم،خوداتکایی،نیاز اساسی به کنترل و هدایت، واقع گرایی ، تمایل به چالش،موفقیت طل

آقای پیتر دراکر در مورد شخصیت نوآفرین می گوید:

خلاقیت می تواند به طور منظم به کارگرفته شود،اگر هرکس بداند کجا و چگونه نگاه کند.

کسی که میخواهد در نوآوفرینی کارامد باشد :

۱-باید دید روشنی از نتیجه ای که می خواهد بدست آورد،داشته و از پیمودن راه های گوناگون هراسناک باشد.

۲-بتواند به روشنی هدف ها و پیامد های مثبت طرح ها را شناسایی نموده و برای همکاران و زیردستان شرح دهد.

۳- بی باک بوده و به هنگام پیشامد طوفان،خطرهای حساب شده را بپذیرد.

۴- به روش های مدیریت مشارکتی و انگیزش کارکنان در راه هدف،اگاه باشد.

۵- بتواند منابع و پشتیبان های پیش بینی شده را به خوبی فراهم نموده با پیش امدهای ناگهانی مبارزه کند.

برخی از شرکت ها، آن چنان به نواوری اهمیت می دهند که نواوری را در هدف های سازمانی خود گنجانده و مقرر داشته اند که

همواره دست کم ۲۵درصد از درامد سالانه شرکت بایستی از فراورده هایی بدست اید که در پنج سال اخیر اختراع شده باشد و

کسانی که در شرکت نواوری هایی انجام نداده باشند به سطح مدیریت میانی راهی ندارند.

  ویژگیهای مدیران نوآفرین

تمایل به تغییر : مدیران جوان‌تر تغییر را آسان‌تر می‌پذیرفتند. آنها به‌راحتی ایده‌های جدید خود را با دیگران در میان می‌گذاشتند.

آنها از ایجاد تغییرات بزرگ هراسی نداشتند. کم‌تجربگی آنها باعث می‌شد تا نسبت به تغییرات خوش‌بین باشند و به راحتی

پذیرای هر گونه تغییری باشند. فرآیند تغییر از نگاه مدیران جوان، فرآیند دشواری نبود. هر کجا صحبتی از تغییرات اساسی بود،

این جوان‌ترها بودند که داوطلب می‌شدند و در صف اول می‌ایستادند.

رفتارهای الهام‌بخش و تاثیرگذار :  مدیران جوان می‌دانستند که چگونه به سایرین انرژی بدهند یا آنها را برای رسیدن به اهداف

ترغیب کنند. در مقایسه با رهبران با تجربه‌تر، این رهبران جوان توانایی بیشتری در تشویق کارکنان به تلاش و کوشش داشتند.

استراتژی این رهبران جوان استراتژی «کشیدن» است در حالی که رهبران میانسال معمولا روش سنتی «هل دادن» را به کار می‌گیرند

(در تئوری مدیریتی Pull and Push Leadership، کشیدن به معنای ترغیب و تشویق کارکنان است و هل دادن به معنای دستور دادن به آنها).

پذیرای بازخورد :  مدیران جوان به راحتی پذیرای هرگونه بازخوردی بودند. آنها مکررا درباره عملکرد خود سوال می‌کردند و همواره

به دنبال راهی برای درک و دریافت بازخوردها و به‌کارگیری آنها در جهت بهبود عملکرد خود بودند. برعکس، مدیران میانسال

تمایل چندانی به دریافت بازخورد از سوی همکاران خود نداشتند و بازخوردهای همکاران خود را بی‌جواب می‌گذاشتند.

پیشرفت دائمی :  مدیران جوان تازه در ابتدای راه هستند و سرمایه‌ و پیشینه‌ای در گذشته ندارند. شاید به همین علت است که

تمایل مدیران جوان مورد بررسی ما برای رفع چالش‌های حال حاضر بیشتر بود. آنها همواره به دنبال روش‌هایی خلاقانه بودند تا کارها

را به شکلی موثرتر و با کیفیت‌‌تر به انجام برسانند.

خلاقیت و نوآوری از آن کیست ؟

برخی از دانشمندان معتقدند که خلاقیت و نواوری مختص افرادی خاص نیست و تمام افراد می توانند در جهت آن کوشش کنند

و بیان می دارند که انسان ها در هر سطح سازمانی و در هر رده شغلی قدرت خلاقیت،تفکر و اندیشه دارند و برخی بیان داشته اند

که این مهم مختص نوابغ است و درصد مهمی از خلاقیت و نواوری توسط ان ها انجام می شوند “پارکر”بیان می دارد که

همیشه تعداد اندکی از افراد در یک سازمان قسمت زیادی از ایده های اولیه را برای فرایند نواوری خلق می کنند.

هر انسان مدیری یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است.بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران یا افراد خاصی باشد

زیرا انچه محکم تر از وجود استعداد خلاقیت است. جلوگیری از عوامل بازدارنده حضور ان است که در صورت ازادسازی ذهن،از الگوها

و پیش فرض های زنجیره ای ذهنی،در مدت کوتاهی توان خلاقیت وبه کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان به دو برابر افزایش داد.

بنابراین اینکه بیشتر افراد خلاقیت را زمینه ای مختص هنرمندان و افراد خاص می دانند،چنین نیست،برای خلاقیت در تمام گام های

زندگی فضایی وجود دارد.

یاد بگیرید که فکر خود را باز نموده و از تجربه و توانایی های خود استفاده کنید،دراین صورت بهتر می توانید فرصت های موجود را

شناساییی کرده ،به حداکثر رسانید و مشکلات را به سمت حل شدن سوق دهید.اگر نیروی خلاقیت خود را گسترش دهید، موسسات

و سازمان هایی که از تشریفات و جوایز موسسات رقیب در مورد کشف وابتکار و ابداع آگاهند،به شما خوشایند خواهند گفت.

نگارنده : دکتر محمد بلوکی

برای مشاهده فیلم کلاب مدیران نوافرین به لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.aparat.com/v/bxPsm/

برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

کلینیک روانشناختی راز خوشبختی :

https://razekhoshbakhti.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *