کمال طلبی :

هنگامی که می شنوید فردی درباره یک نفر می گوید : “او چه آدم کمال طلبی است “یا”او باید همه کارها را کامل و بدون نقص انجام دهد”

از یک طرف ، ما افرادی را که برای دست یابی به معیارهای سطح بالا و دستاوردهای عالی بسیار تلاش می کنند، تحسین می کنیم.

از طرف دیگر، از دست کسانی که اصرار دارند کارهایشان را بی نقص انجام دهند و آنقدر به جزئیات می پردازند که باعث می شوند

انجام یک کار بسیار طول بکشد بدون اینکه چیز قابل ملاحظه ای به نتیجه کار اضافه کنند، ناامید می شویم.

مسلما، افرادی که در گروه دوم  قرار می گیرند، باعث آشفتگی خودشان نیز می شوند زیرا با پرداختن بیش ازحد به جزئیات کارها،

خودشان را عذاب می دهند و بسیار نگران نتیجه کارشان هستند.

گاهی اوقات اعتماد خود را ، به توانایی هایشان برای دست یابی به به نتایج ارزشمند،چه در کار ، موقعیت های اجتماعی ، گذراندن

اوقات فراغت،ورزش ،مطالعه یا ظاهر خود،از دست می دهند. 

این نوع کمال خواهی می تواند منجر به خود_سرزنش گری،عزت نفس پایین و عملکرد مختل شود. اگر کمال خواهی،هریک از این

پیامدها را در زندگی تان  ایجاد کرده است، پس این مقاله برایتان مناسب است.

” کمال خواهی ”  از موضوعات بسیار مطرح و اساسی در روانشناسی است.  

در روانشناسی ، کمال خواهی باوری است مبنی بر این که می توان و باید به یک حالت کامل و بدون عیب دست یافت.

در شکل مرضی کمال خواهی ، اعتقاد یا باور به این موضوع است که کار یا بازده هر چیزی که کامل نیست،غیرقابل قبول است.  

چنین تفکری به عنوان یک باور ناسالم در نظر گرفته م شود و روانشناسان معمولا به این افراد به عنوان کمال خواهان ناراضی یا

ناسازگار اشاره می کنند.

در بسیاری از مراجعان در مرکز مشاوره و روان درمانی و یا درمانگاه های روان پزشکی و روانشناسی،عدم رضایت از خود و

عدم قبول خود، از شکایت های اولیه ومطرح است. این عدم قبول ، ریشه در توقعات و انتظارات فرد از شخص خود دارد.

این انتظار و عدم رضایت چیست ؟

جواب معمولا ، عدم رضایت یا احساس عدم پذیرش از خود است، از جمله”من انتظار بیشتری از خودم دارم” ، ” من کامل نیستم “،

“من باید بهترین باشم” و از این قبیل.

در این گفته ها یا وجود چنین احساسی ، موضوع کمال خواهی مطرح می شود.

افراد کمال خواه معمولا ویژگی های شخصیتی خاصی هستند از جمله جاه طلبی ، ترس از اشتباه کردن ، ترس از نارضایتی،

ترس از بازنده بودن ،تفکر هیچ یا همه چیز،تاکید بر ” بایدها ” و این تصور که دیگران به راحنتی در این کار موفق می شوند.

این تفکرات به یک چرخه معیوب منجر می شود، زیرا معیارهای افراطی معمولا منجربه احساس شکست، خشم،اضطراب،ناامیدی

و درماندگی می شود.

دیدگاه روانشناسان :

از دیدگاه بعضی از روانشناسان ، کمال خواهان افرادی هستند که به نحوه وسواس گونه و بدون احساس بخشش یا گذشت نسبت

به اهداف غیر ممکن تحت فشار و استرس هستند و ارزش خود را به طور کامل در قالب سودمندی و کمال می بینند.

نگرانی های کمال خواهانه،در این خصوص نیت های کمال خواهانه با جنبه های مثبت همراه هستند در حالی که نگرانی های

کمال خواهانه با جنبه های منفی همراهند.      

کمال خواهان سالم نیت های کمال خواهانه بالا و نگرانی های کمال خواهانه پایینی دارند در حالی که کمال خواهان ناسالم

میزان بالایی در هر دو نیت و نگرانی های کمال خواهانه دارند.

علل و عوامل موثر بر کمال خواهی :

در خصوص علل و عوامل موثر بر کمال خواهی ، برخی نقش وراثت و عوامل زیست شیمیایی را مطرح می کنند ولی شواهد

مشخص و واضحی در این مورد وجود ندارد ولی نقش یادگیری و محیط عامل اصلی هستند. فردی که دارای ویژگی کمال خواهی

می باشد احتمالا یاد گرفته است که فقط زمانی به خود بها دهد که تایید دیگران را داشته باشد و به همین دلیل به نظرها و انتقادات،

حساسیت بیش از حد نشان می دهد و تنها راه رهایی و دفاع را،کامل بودن خود می داند.

کمال خواهی :

کمال خواهی می تواند فرد را به سوی دستاورد ها تحریک کند و انگیزه برای مقاومت در برابر موانع و جنبه های دلسرد کننده را

فراهم کند. در شکل مثبت ، کمال خواهی ی تواند انرژی لازم ومحرک را فراهم کند که منجر به تغییر یا پیشرفت بزرگ می شود.

در زمینه روانشناسی مثبت گرا ، تنوع سازگارانه و سالمی از کمال خواهی به واژه خوش بینی اشاره دارد.

در شکل منفی یا مرضی آن کمال خواهی  می تواند مخرب و غیر سازنده باشد. کمال خواهی می تواند شکلی از به تعویق انداختن

و تاخیر در کار باشد یا به صورت سرزنش خود در عملکرد ضعیف یا عدم دستیابی به خواست ها.

افراد کمال خواه می توانند از از اضطراب و عزت نفس پایین رنج ببرند.

کمال خواهی می تواند عامل خطر برای اختلال شخصیت وسواسی _ جبری ، اختلال خوردن ، اختلال اضطراب اجتماعی ،

اختلال فوبیای اجتماعی ، اختلال بدشکلی بدن ، اعتیاد به کار ، آسیب به خود ، سومصرف مواد و افسردگی بالینی و

مشکلات جسمی و بیماری قبلی باشد.

” کمال خواهی ” واژه ای است که دائما در زندگی روزمره  استفاده می شود.

مردم اغلب به کسی کمال خواه می گویند که در تمام کارهایش به دنبال بهترین عملکرد و دستاورد ها است.

کمال خواهی می تواند در تمام جنبه های زندگی وجود داشته باشد. یک فرد ممکن است فقط در یک بخش از زندگی اش

کمال خواه باشد. مثلا در کار : اما کمال خواهی معمولا در بسیاری از جنبه های زندگی فرد دیده می شود، نظیر کار، مطالعه ،

روابط بین فردی ، ورزش و تمرین ، ظاهر فرد، وزن ، تمیزی ، بهداشت فردی ، روابط دوستانه ، موسیقی ، ظاهر خانه فرد ،

عملکرد اجتماعی ، در واقع در هر زمینه ای که برای فرد اهمیت دارد.

جنبه های کمال خواهی :

کمال خواهی سه جنبه اصلی دارد :

۱-معیارهای دشوار و سرزنش خود

۲-تلاش شدید برای رسیدن به معیارهای دشوار با وجود پیامدهای منفی

۳- تعیین ارزش خود بر اساس معیارهای بالا

۱-معیارهای دشوار و سرزنش خود :

تعریف معیارهای دشوار به راحتی امکان پذیر نیست ، زیرا ممکن است آنچه برای یک فرد دشوار است ، برای دیگری نباشد.

اما وقتی فرد کمال خواهی دارد، معیارهایی برای خود او بسیار طاقت فرسا است. به عبارت دیگر، برای فرد دشوار است که

به معیارهایش دست یابد.اهمیت کمال خواهی در این است که این معیارها به وسیله خود شما تعیین می شود،سپس خودتان

آن ها را دشوار و توان فرسا ادراک می کنید. برای مثال، درامد سالانه ۳۰۰۰۰ یورو ممکن است برای برخی افراد آسان باشد اما

برای عده ای دیگر می تواند بسیار دشوار باشد.

تلاش شدید برای رسیدن به معیارهای دشوار با وجود پیامدهای منفی :

جنبه مهم دیگر کمال خواهی مشکل سازی که در حال توصیف ان هستیم ، تلاش برای دست یابی به این معیارهای دشوار

با وجود پیامدهای منفی آن است.

جالب این است که اگر به برخی از این پیام ها ( نظیر خستگی) واقعا ناخوشایند هستند،گاهی اوقات افراد کمال خواه

از این احساس لذت می برند زیرا آن را به عنوان مدرکی واقعی در نظر می گیرند مبنی بر این که خودشان را تامرز

محدودیت های جسمانی شان تحت فشار قرار داده اند.

تعیین ارزش خود بر اساس معیارهای بالا :

اگر شما جزو افرادی هستید که کمال خواهی مشکل ساز دارید، مایلید ارزشمندی خود را بر اساس آنچه انجام می دهید

نه بر اساس آنچه که هستید ارزیابی کنید.

 به جای این که تصویری معقول و متعادل از خود داشته باشید، فکر می کنید فقط هنگامی به اندازه کافی خوب هستید که

به معیارای عالی در زمینه های مهم زندگی تان دست یابید. بنابراین ، تصویری که از خودتان دارید به زمینه هایی که برای

موفقیت در آن ها تلاش  می کنید، بسیار وابسته می شود.

پیامد های منفی کمال خواهی :

*عاطفی (احساسات) :

اضطراب ( نگرانی،استرس)

افسردگی (مثلا احساس ناراحتی، خلق غمگین)

*اجتماعی :

-انزوای اجتماعی

*علایق محدود :

-تمرکز بیشتر وقت فرد بر یک زمینه خاص (مثلا تمرکز اصلی بر کار و

در نتیجه روابط اجتماع بسیار کم)

محدود کردن فعالیت های لذت بخش به دلیل این که ان ها را مرتبط

با موفقیت خود نمی بیند

(مثلا حتی هیچ وقت مجله نمی خواند یا موسیقی گوش نمی دهد)

*جسمانی :

بی خوابی

-احساس خستگی و کوفتگی

گرفتگی عضلات

دل درد عصبی

*شناختی(تفکر):

تمرکز ضعیف

نشخوار ذهنی (تفکر مداوم به اشتباهی که در یک کار مرتکب شده است)

– افزایش خود سرزنش گری

عزت نفس پایین

*رفتاری :

– چک کردن مکرر ( مثلا یک ایمیل را قبل از ارسال ، بارها و بارها می خواند تا در مورد درست بودن آن اطمینان پیدا کند)

تکرار تکالیف ( مثلا یک فرد چندین بار می نوید و ویرایش می کند)

صرف زمان زیادی برای انجام یک کار (مثلا شش ساعت زمان برای تمیز کردن منزل )

اجتناب از تکالیف

به تاخیر انداختن تکالیف ( اهمال کاری )

تهیه فهرستی از کارها

بیش از حد با وجدان و مسئولیت پذیری

– بیزار بودن از اتلاف وقت و در نتیجه بیش از حد مشغله داشتن

در این مقاله با کمال طلبی و نشانه های آن آشنا شدیم ، در مقاله های بعدی به انواع کمال طلبی و راهکارهایی برای

کاهش کمال گرایی می پردازیم.

برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

آپارات :

https://www.aparat.com/v/z7YGr/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *