آرشیو نویسنده: پشتیبان 8

طرحواره بی اعتمادی – آزار دیدن

طرحواره بی اعتمادی - آزار دیدن

طرحواره بی اعتمادی افراد دارای طرحواره بی اعتمادی بر این باورند که دیگران درغگو، متظاهر، سوء استفاده کننده و صدمه زننده هستند. طرحواره بی اعتمادی به این معناست که فرد معتقد است دیگران قابل اعتماد نیستند. کسی که این طرحواره را دارد مدام در این گمان است که دیگران قصد آسیب زدن به او را […]

والدین به ظاهر مهربان یا والدین وابسته

والدین وابسته یا والدین به ظاهر مهربان

والدین به ظاهر مهربان و یا همان والدین وابسته با محبت بیش از حد و نگرانی هایی که در مورد فرزند خود دارند باعث می شوند که فرزندشان در جامعه و زندگی شخصی به مشکلات زیادی برخورد کند. بطوریکه حتی راه و توان مقابله با آن ها را ندارد و ما می گوییم که والدین […]

آموزش و تحلیل روش های حل تعارض زوجین

آموزش و تحلیل روش های حل تعارض زوجین

آموزش حل مشکلات زوجین زوج ها معمولا تعارض ها را قبول نمی کنند اما تعارض در تمام ازدواج ها به چشم می خورد. هر فردی که روابط عاشقانه را تجربه کرده باشد می داند که اختلاف نظر و دعوا غیر قابل اجتناب است. همه ما در این تعارض ها سهیم هستیم و بیشتر این تعارض […]

ابعاد هیجان و تاریخچه آن

شناخت هیجان و انواع آن

هیجان چیست ؟ یکی از مهارت های زندگی مقابله و برخورد موثر با هیجان ها می باشد. برای کنترل بهتر هیجان باید بدانیم که هیجان چیست ؟ همه ما در طول روزها و هفته ها احساسات مختلفی را تجربه می کنیم. گاهی خوشحالیم، گاهی ناراحت و مواقعی عصبانی هستیم. گاهی میترسیم و گاه متعجب می […]