آرشیو دسته بندی: کودک

فرزندپروری در دوران کرونا

کودکان در زمان شیوع بیماری کرونا، احساس ترس و اضطراب، کاهش اشتها، انزوای جسمی و اجتماعی را تجربه می کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری زیادی را نشان می دهند. بر

فرزندپروری در دوران کرونا: کودکان در دوران شیوع کرونا، احساس ترس و اضطراب، کاهش اشتها، انزوای جسمی واجتماعی را تجربه می کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری زیادی را نشان می دهند. دوران کرونا : بیش از یک سال از شروع ویروس کرونا در جهان می گذرد. تجربه ای جدید ولی در عین حال غیر […]

آموزش مهارت اجتماعی به کودکان با بازی

اموزش مهارت اجتماعی به کودکان با بازی مهارت های اجتماعی،رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند.این مهارت های اجتماعی ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیشقدم شدن در برقراری روابط جدید،تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به دیگران است.

اموزش مهارت اجتماعی به کودکان با بازی مهارت های اجتماعی،رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند.این مهارت های اجتماعی ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیشقدم شدن در برقراری روابط جدید،تقاضای کمک نمودن […]

نقش پدران در فرزند پروری

در جامعه امروزی رابطه بین فرزندان و پدر خانواده بسیار کمرنگ شده است و ما شاهد خلا عاطفی و آسیب های روانی فراوانی در فرزندان هستیم . در نتیجه بر آن شدیم به نقش پدران در امر مهم فرزند پروری بپردازیم.

نقش پدران در فرزندپروری بسیار حائز اهمیت است. در جامعه امروزی رابطه بین فرزندان و پدر خانواده بسیار کمرنگ شده است و ما شاهد خلا عاطفی و آسیب های روانی فراوانی در فرزندان هستیم . در نتیجه بر آن شدیم به نقش پدران در امر مهم فرزند پروری بپردازیم. اتحاد والدین و نقش پر رنگ […]

پرخاشگری درکودکان و راه های مقابله با آن :

در این مقاله به بررسی پرخاشگری در کودکان و علل آن و همچنین راه های مقابله با پرخاشگری در کودکان میپردازیم. اگرمیخواهید با چرایی پرخاشگری و نحوه ی مقابله با این رفتار تهاجمی در کودکتان آشنا شوید، این مقاله را دنبال کنید.

در این مقاله به بررسی پرخاشگری در کودکان و علل آن و همچنین راه های مقابله با پرخاشگری در کودکان میپردازیم. اگرمیخواهید با چرایی پرخاشگری و نحوه ی مقابله با این رفتار تهاجمی در کودکتان آشنا شوید، این مقاله را دنبال کنید. ماهیت پرخاشگری در این مقاله به پرخاشگری در کودکان و راه های مقابله […]

مهارت نه گفتن و اهمیت آموزش آن به کودکان

مهارت نه گفتن در سنین کودکی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهارت نه گفتن بسیار اهمیت دارد.بدون شک برای همه ی ما پیش آمده است که به خواسته ها و درخواست هایی که در حیطه مسئولیت و توان و وقت ما نبوده اند، پاسخ مثبت داده ایم.شاید یکی از دلایل آن این بوده که قدرت تصمیم گیری در لحظه و نه گفتن یا رد کردن درخواست […]

شناخت دوره های حساس رشد

اگر در مورد مراحل رشد کودک و اتفاق هایی که در هر دوران تجربه می کنه اطلاعاتی داشته باشید کمتر دچار اضطراب و نگرانی می شوید. در این مقاله شما را با دو نظریه مهم در زمینه دوره های حساس رشد آشنا می کنیم. نظریه رشد روانی-اجتماعی اریکسون یکی از نظریه پردازان برجسته در رشته […]

شناحت هیجان

هیجانات

افراد هنگامی که احساس ناراحت کننده ای دارند به طور همزمان با هیجانات ظاهری و نهفته روبرو می شوند و هیجانات مختلفی را تجربه می کنند. تسلط بر ذهن هیجانی و رفتار مبتنی بر آن تنها راه به حداقل رساندن تنش ها و افزایش ثبات در زندگی است

سبک های فرزند پروری

سبک های فرزند پروری

فرزندپروری یعنی روش هایی که والدین برای تربیت فرزندان خود انتخاب می کنند و در سلامت روان فرزندان نقش دارد به طوریکه اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده رفتارها است.

طرحواره شکست

طرحواره شکست

طرحواره شکست در فردی وجود دارد که در هر مرحله از زندگی اش منتظر شکست است و شکست را برای خودش پیش بینی می کند و سعی در انجام امور زندگی نمی کند زیرا فکر می کند از عهده آن بر نمی آید.

طرحواره نقص و شرم چیست ؟

طرحواره نقص و شرم

طرحواره نقص و شرم مانند طرحواره های دیگر ریشه در کودکی دارد که به علت کم توجهی والدین- مقایسه شدن با دیگران- نادیده گرفته شدن و موارد این چنینی به وجود می آید که گوشه گیری فرد را در بزرگسالی به همراه دارد.