آرشیو دسته بندی: عمومی

ویژگی مدیران خلاق :

رای ایجاد روحیه خلاق در اعضا سازمان باید سیستم ارزیابی ویژه ای را طراحی کرد وتلاش های خلاق را تشویق کرد و اجازه داد تا افراد نظرات خود را ابراز کرده و ترس ازشکست یا مردود شدن نظراتشان را از میان برد.

“روزابت کانتر” پس از مطالعه نگرش ها و سیاست های سازمان،در رابطه با خلاقیت،توانست راه هایی را نشان دهد که مدیران به وسیله آن، مسیر کارکنان خلاق را سد می کنند و اجازه نمی دهند آن ها نظرات جدید ارائه کنند. خلاقیت و ویژگی مدیران خلاق: خلاقیت : آیا میدانستید تعداد ایده هایی که مغز […]

کوچینگ چیست؟

به گونه ای از لحظه حال استقبال کنید که گویی آن را دعوت کرده بودید (پما کودرون) کوچینگ چیست؟ به بیان ساده، کوچینگ یک گفتگو یا مجموعه ای از گفتگوهای میان دو نفر است. اما وجه تمایز این گفتگو ، تاثیرگذاری آن بر مراجع است. گفتگوی موثر کوچینگ بر فهم، یادگیری، رفتار و پیشرفت فرد […]

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت مستلزم تبدیل ایده‌ها، تخیل و رویاهای شما به واقعیت است. وقتی خلاق هستید، می‌توانید الگوهای پنهان را مشاهده کنید، بین چیزهایی که معمولا مرتبط نیستند، پیوند برقرار کنید و ایده‌های جدیدی را به وجود آورید. توانایی خلاقیت، به تفکر خلاق بستگی دارد که آن هم به تلاش سختی نیازمند است. در بسیاری از کشورها […]

تاثیر عادت های رفتاری در خوشبختی

تاثیر عادت رفتاری در خوشبختی

تاثیر عادت های رفتاری در خوشبختی عادت های رفتاری چه تاثیری در خوشبختی دارند : در نگاه اول به نظر می رسد بیشتر کارهای روزمره ما، محصول تصمیم های حساب شده و دقیق هستند،اما بسیاری از آن ها در واقع اینطور نیست وبسیاری از آن ها محصول عادت های ما هستند.این عادت ها به صورت […]

طرحواره بی اعتمادی – آزار دیدن

طرحواره بی اعتمادی - آزار دیدن

طرحواره بی اعتمادی افراد دارای طرحواره بی اعتمادی بر این باورند که دیگران درغگو، متظاهر، سوء استفاده کننده و صدمه زننده هستند. طرحواره بی اعتمادی به این معناست که فرد معتقد است دیگران قابل اعتماد نیستند. کسی که این طرحواره را دارد مدام در این گمان است که دیگران قصد آسیب زدن به او را […]

شناحت هیجان

هیجانات

افراد هنگامی که احساس ناراحت کننده ای دارند به طور همزمان با هیجانات ظاهری و نهفته روبرو می شوند و هیجانات مختلفی را تجربه می کنند. تسلط بر ذهن هیجانی و رفتار مبتنی بر آن تنها راه به حداقل رساندن تنش ها و افزایش ثبات در زندگی است

سبک های فرزند پروری

سبک های فرزند پروری

فرزندپروری یعنی روش هایی که والدین برای تربیت فرزندان خود انتخاب می کنند و در سلامت روان فرزندان نقش دارد به طوریکه اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده رفتارها است.

طرحواره وابستگی و بی کفایتی

طرحواره وابستگی و بی کفایتی

افرادی که طرحواره وابستگی و بی کفایتی دارند به دلیل این که احساس بی کفایتی می کنند و فکر می کنند از عهده کاری بر نمی آیند خود را وابسته به دیگران می دانند و احساس می کنند اگر کسی با آن ها نباشد از عهده مسئولیت خود بر نمی آیند.

طرحواره شکست

طرحواره شکست

طرحواره شکست در فردی وجود دارد که در هر مرحله از زندگی اش منتظر شکست است و شکست را برای خودش پیش بینی می کند و سعی در انجام امور زندگی نمی کند زیرا فکر می کند از عهده آن بر نمی آید.

گرفتگی صدا

گرفتی صدا مشکلی است که می تواند برای هرکسی رخ دهد برای صحبت کردن هم مانند ورزش کردن اول باید صدا گرم شود و ما باید برای حنجره و صدای خود ارزش قائل باشیم. برای اختلالات صدا درمان وجود دارد اما پیشگیری آن ارجحیت دارد.