آرشیو دسته بندی: شغلی و تحصیلی

ویژگی مدیران خلاق :

رای ایجاد روحیه خلاق در اعضا سازمان باید سیستم ارزیابی ویژه ای را طراحی کرد وتلاش های خلاق را تشویق کرد و اجازه داد تا افراد نظرات خود را ابراز کرده و ترس ازشکست یا مردود شدن نظراتشان را از میان برد.

“روزابت کانتر” پس از مطالعه نگرش ها و سیاست های سازمان،در رابطه با خلاقیت،توانست راه هایی را نشان دهد که مدیران به وسیله آن، مسیر کارکنان خلاق را سد می کنند و اجازه نمی دهند آن ها نظرات جدید ارائه کنند. خلاقیت و ویژگی مدیران خلاق: خلاقیت : آیا میدانستید تعداد ایده هایی که مغز […]

ویژگی های یک مدیر تاثیر گذار :

یکی از مهمترین ویژگی های یک مدیر موفق و تاثیر گذار، قاطعیت است. تجربه ثابت کرده است که برای تاثیر گذار بودن نیاز به

ویژگی های یک مدیر تاثیرگذار:اگر اعمال شما،الهام بخش دیگران شود تا آنها بیشتر ببینند، بیشتر بیاموزند و بهتر عمل کنند و به افراد مفیدتری تبدیل شوند این یعنی اینکه شما مدیر و رهبر موفقی هستید. در این مقاله به بررسی ویژگی های یک مدیر تاثیر گذار می پردازیم :داشتن شخصیتی تاثیرگذار، بانفوذ یا کاریزماتیک همواره […]