تعامل والد و کودک از طریق بازی

۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

بازی زبان کودک است.

کودکان ظرفیت تحمل اضطراب بالا را ندارند .این کارگاه غیر حضوری به شما کمک می کند اصول صحیح بازی با کودک را یاد بگیرید و با حداقل زمان مناسب با فرزندتان تعامل مثبتی با او برقرار کنید،بسیاری از رفتارهای نامناسب کودکتان را کاهش دهید و از بوجود آمدن خیلی از آسیبها جلوگیری کنید.یادمان باشد پیشگیری بهتر از درمان است.