تعامل والد و کودک از طریق بازی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

بازی زبان کودک است.

این دوره غیر حضوری به شما کمک می کند اصول صحیح بازی با کودک را یاد بگیرید و با حداقل زمان مناسب با فرزندتان تعامل مثبتی با او برقرار کنید،بسیاری از رفتارهای نامناسب کودکتان را کاهش دهید و از بوجود آمدن خیلی از آسیبها جلوگیری کنید.یادمان باشد پیشگیری بهتر از درمان است.