دوره ۶ ماهه لایف کوچینگ

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کوچینگ فردی چگونه رخ می دهد؟

یک( کوچ فردی)معمولا در جلسات کوچینگ مشخص و دوره زمانی معینی کار می کند که معمولا به آن یک فرایند کوچینگ گفته می شود.

در حین گفتگو،مربی با کارهایی مانند گوش دادن، سوال پرسیدن و ارائه خلاصه نکات، مشاهدات و بازخورد، به فرایند پرس و جو و بحث کمک می کند.

توجه ویژه به مراجع و وضعیتش موجب افزایش وضوح یک وضعیت یا موضوع برای او می شود و در نتیجه به او امکان پیشرفت می دهد.

همچنین مربی با کارهایی مانند کمک به فرایند تصمیم گیری مراجع یا ترغیب وی به فعالیت و ایجاد تغییر،به مراجع کمک می کند تا مسیر پیشرفت خود را انتخاب کند.

علاوه بر پرداختن به چالش ها و فرصت های کنونی، مراجع در طی زمان از مزایای بیشتری مانند اعتماد به نفس،ابتکار و بلوغ هیجانی برخوردار خواهد شد.

سایر گفتگوهای آن نیز می توانند به سادگی در خارج از جلسه رسمی کوچینگ رخ دهد.

به طور مثال، یک گپ غیر رسمی درباره ی یک چالش، مسئله یا هدف می تواند منجربه شکل گیری گفتگویی شود که از نظر افراد، اثرات کوچینگ بر آن ها داشته باشد.

برخی از این نظرات عبارت اند از( او{کوچ} واقعا مرا به فکر انداخت)،

(دقیقا همین است)،(اکنون کاملا میدانم که چه باید بکنم).

شاید خودتان نیز این نوع گفتگو را تجربه کرده ایدکه یک مکالمه غیر رسمی درباره یک موضوع،یادگیری یا فهم غیر منتظره ای را

به دنبال داشت که به گونه ای به شما کمک کرد.

به بیان ساده، کوچینگ یک گفتگو یا مجموعه ای از گفتگوهای میان دو نفر است. اما وجه تمایز این گفتگو، تاثیرگذاری آن بر مراجع است.

گفتگوی موثر کوچینگ بر فهم، یادگیری، رفتار و پیشرفت فرد تاثیر می گذارد.

گفتگوهای کوچینگ می توانند در چهارچوب های زمانی مختلف و محیط های مختلف صورت گیرند.

به طورمثال، می توانید در جلسه حضوری و به مدت دو ساعت به گفتگوی کوچینگ بپردازید، یا گفتگوی جلسات

به صورت تلفنی و به مدت ده دقیقه باشد.

این بدین دلیل است که عامل تعیین کننده در کوچینگ ، بیشتر تاثیر گفتگو است تا مدت زمان آن.

معمولا این مراجع است که می تواند در مورد وجود موضوع کوچینگ در هر گفتگو قضاوت کند.

اگر فردی موارد زیر را پس از اتمام گفتگو تایید کند،به این معناست که محتوای کوچینگ، آن را تایید می کند:

*موضوع این گفتگو عمدتا مربوط به مراجع و وضعیتش است.

*این گفتگو منافع زیادی  برای تفکر، اقدامات و یادگیری مراجع دارد.

یک تمرکز ویژه بر فرد ، همراه با تاثیر و فایده بسیار:

کوچینگ به رشد و یادگیری افراد کمک می کند تا بتواند به اهداف خود برسند.این بدین دلیل است که کوچ طوری با توجه و تعهد بر وضعیت مراجع تمرکز می کند

که او به سختی در جای دیگرنظیر آن را می یابد. صرف نظر از اینکه کوچینگ بر مبنای زندگی کاری یا شخصی مراجع باشد، این نوع گفتگو معمولا بر هر دو بخش

زندگی افراد تاثیر می گذارد.

کوچینگ :

کمک به افراد برای تغییردادن آرزوها و حرکت در مسیر مطلوب است.

حمایتی همیشگی از افراد است و به آن ها کمک می کند به شخصیت ایده آل خود تبدیل شوند.

خودآگاهی، قدرت تصمیم گیری و توان تحول را در افراد پرورش می دهد.

برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.aparat.com/v/boRGt/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_vip_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81_%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF