آرشیو برچسب های: بازی

کودک نگران

کودک نگران

در دنیای امروز نگرانی های زیادی وجود دارد که کودکان هم آن را حس می کنند و اضطراب به آنها وارد می شود متاسفانه همه کودکان توانایی مقابله با نگرانی ها را ندارند و این والدین هستند که باید به کودکان کمک کنند و آن ها را درک کنند. زیرا درک کودکان با بزرگسالان متفاوت است.

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان

بازی نمایشی در رشد کودکان

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان بازی های نمایشی نقش بسزایی در رشد کودکان دارند. توانایی برقراری ارتباطات احساسی و ابراز عقاید و خواسته ها و نشان دادن واکنش های عاطفی و رفتاری از طریق شیوه های غیرکلامی در انسان ذاتی است. کودکان نسبت به حالات و رفتار یکدیگر آگاهی زیادی […]

بازی زبان کودک

بازی کودک

بازی فعالیتی انتخابی و داوطلبانه به منظور سرگرمی , شادی و صرف انرژی می باشد که در آن عواطف و هیجانات به شکل بی ضرر تخلیه می شوند و نیز رعایت قوانین و مقررات, هماهنگی های جسمانی , تقویت حواس ,تعادل روانی و کسب مهارتهای اجتماعی از طریق بازی صورت می گیرد.