آرشیو برچسب های: بازی_گروهی

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان

بازی نمایشی در رشد کودکان

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان بازی های نمایشی نقش بسزایی در رشد کودکان دارند. توانایی برقراری ارتباطات احساسی و ابراز عقاید و خواسته ها و نشان دادن واکنش های عاطفی و رفتاری از طریق شیوه های غیرکلامی در انسان ذاتی است. کودکان نسبت به حالات و رفتار یکدیگر آگاهی زیادی […]