آرشیو برچسب های: بازی_ درمانی

طرحواره آسیب پذیری در برابر بیماری و صدمه

آسیب پذیری در برابر بیماری و صدمه

طرحواره آسیب پذیری یعنی فرد مدام منتظر اتفاقی ناگوار است و همیشه فکر می کند مریضی دارد که مداوا نمی شود و حتی بعضی ها از ترسشان پیش دکتر هم نمی روند.

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان

بازی نمایشی در رشد کودکان

نقش بازی های نمایشی در رشد شناختی و عاطفی کودکان بازی های نمایشی نقش بسزایی در رشد کودکان دارند. توانایی برقراری ارتباطات احساسی و ابراز عقاید و خواسته ها و نشان دادن واکنش های عاطفی و رفتاری از طریق شیوه های غیرکلامی در انسان ذاتی است. کودکان نسبت به حالات و رفتار یکدیگر آگاهی زیادی […]

اهمیت بازی

اهمیت بازی

بازی در رشد کودکان نقش اساسی دارد و حتی مورد توجه بزرگسالان نیز هست. بازی باید آزادانه انتخاب شود و زمان و مکان مشخصی ندارد و باید تماما لذت باشد برای کودک. بازی می تواند احساسات کودکان و در بر بگیرد و باید فرصت تجربه فعالیت های حرکنی را داشته باشند