آرشیو برچسب های: تاریخچه هیجان

ابعاد هیجان و تاریخچه آن

شناخت هیجان و انواع آن

هیجان چیست ؟ یکی از مهارت های زندگی مقابله و برخورد موثر با هیجان ها می باشد. برای کنترل بهتر هیجان باید بدانیم که هیجان چیست ؟ همه ما در طول روزها و هفته ها احساسات مختلفی را تجربه می کنیم. گاهی خوشحالیم، گاهی ناراحت و مواقعی عصبانی هستیم. گاهی میترسیم و گاه متعجب می […]