آرشیو برچسب های: حسادت_ بازی_ روانشناسی_

حسادت در کودکان

حسادت در کودکان

حسادت در کودکان هم مانند بزرگسالان وجود دارد که امری حساس است که ممکن باعث شود دست به کارهای خطرناکی بزنند. یکی از حسادت های رایج در کودکان زمانی اتفاق میفتد که خواهر یا برادری بعد ار آنها به دنیا میاید .که خانواده ها را بسیار درگیر میکند که باید بدانیم چگونه در این مواقع برخورد کنیم .