آرشیو برچسب های: خشم _ بازی_ کودک_ روانشناسی

کنترل خشم در کودکان

کنترل خشم در کودکان

کودکان هم مانند بزرگسالان خشم را تجربه میکنند. گاهی به دلیل گرسنگی_ خستگی و… البته گاهی هم ممکن است کودک هیچکدوم از این نیازهارا نداشته باشد و خشمگین باشد و پرخاش کند که خشم او والدین را هم ناراحت کند. پس بهتر است روش های مقابله با کودک خشمگین خود را بدانیم و برای کاهش آن راهکارهایی را بلد باشیم.