آرشیو برچسب های: طرحواره ها

شناخت طرحواره تنبیه

طرحواره تنبیه

تنبیه معمولا ما را یاد چهره خشمگین والدین میندازد. کسانی که مبتلا به این طرحواره هستند این نظر را دارند کسی نباید کار اشتباهی انجام دهد و اگر انجام دهد باید تنبیه شود تا این کار را تکرار نکند . این طرحواره به دو صورت است. تنبیه دیگران و تنبیه خود.