آرشیو برچسب های: ناتوانی_هوشی

ناتوانی یادگیری

ناتوانی یادگیری

یکی از اختلال رایجی که بین کودکان هست ناتوانی یادگیری در خواندن – نوشتن و ریاضی است که معمولا در محیط آموزشی بیشتر مشخص می شود که به کمک بازی درمانی می توان به این کودکان کمک کرد.