پادکست آرام سازی کودک پرخاشگر

۱۲۸,۰۰۰ تومان

آرام سازی کودک پرخاشگر شامل 19 دقیقه صوت می باشد که راهکارهای مفیدی را در مورد کاهش پرخاشگری در کودکان ارائه می دهد.